top of page
simmeriis_logo.png

Alle besproken en ingezonden ideeën zijn verzameld in een enquête klik en geef u mening.

DOE MEE AAN DE PEILING IDEEËN VOOR DE IJSBAAN - SIMMERIIS LEKKUM

Het was een prachtige midzomeravond, woensdag 21 juni j.l. Op het terras voor dorpshuis de Weeme verzamelde zich een bonte groep nieuwsgierigen voor de presentatie van alle ingeleverde ideeën om op de Lekkumer ijsbaan nieuwe activiteiten te organiseren. Ook zijn ter plekke bij een aantal praattafels nog weer nieuwe ideeën geopperd. Allemaal met verschillende invalshoeken die de ijsbaan zien als natuur- of recreatieplek, een podium voor een optreden, iets met muziek, kunst of cultuur, of een locatie met een bijzonder verhaal. Prachtig om te merken dat er zoveel plannen naar boven komen. Allemaal ideeën naast de oorspronkelijke en blijvende invulling van ijsbaan in de winter en schapenweide gedurende de rest van het jaar. Allemaal ideeën die een verbinding maken tussen de oorspronkelijke ijsbaan en de huidige klimaatveranderingen tussen de oudere en jongere generaties en daarmee het belang van de mienskip onderstrepen. Als kernploeg hebben wij al deze creativiteit gebundeld en gerubriceerd. Ook hebben we een selectie gemaakt van enerzijds nu al in potentie uitvoerbare ideeën en anderzijds mogelijke ideeën voor een later stadium.

INTERVIEW PROJECT - VERHALEN EN FOTO'S VAN VROEGER

Met één idee willen we zeker aan de slag. Dat is het plan dat kinderen van de school ouderen in het dorp gaan interviewen over hun belevenissen op en rond de ijsbaan. De verhalen worden geÏllustreerd met foto's die we uitvergroot zullen opstellen rond de ijsbaan. Middels een QR-code kunnen de verhalen dan met een telefoon via de website van de ijsbaan beluisterd worden. Ook een aparte foto-expositie is mogelijk. Niet alles kan in één keer. We zullen nu moeten kiezen. Dat doen we met elkaar. We nodigen iedereen uit om de lijst met ideeën te bekijken en daarbij jouw/uw persoonlijke voorkeuren aan te geven. Dat kan door maximaal 3 keer een bolletje aan te vinken. Uw keuzes mag u zelf over de groepen A, B en C naar eigen voorkeur verdelen. Dus 2 of 3 bolletjes bij een vak mag ook. We hebben drie rubrieken met ideeën. Allereerst groep A. met op korte termijn volgens ons realiseerbare plannen. Daarnaast groep B. met allemaal kleinere ideeën, die volgens ons prima samen te voegen zijn tot een gecombineerd minifestival op het ijsbaanterrein ergens volgend jaar zomer. Tot slot is er nog een restgroep c met ideeën voor de langere termijn. Daarnaast zijn nieuwe ideeën natuurlijk welkom' Gebruik daarvoor groep D. U kunt de lijst uit deze Kobbeflecht uitknippen en in de brievenbus doen bij Terp nr.10. Of op de website van www.iisnocht.nl de peiling invullen. Graag voór 27 september. Bij voorbaat grote dank, wij kijken uit naar alle reacties.

bottom of page